Bestill sommerutgaven her

natur

Vitaliteten i alle ting

Jane Bennett: Levende materialitet: Tingenes politiske økologi

MATERIALISME: Det handler om natur, etikk og påvirkning – stamcelleforskning, strømbrudd, fedmeepidemier og matpolitikk.

Når naturovergrep blir normalen

Nina Ossavy, Marius Kolbeinstvedt: Naturtro Redigert

ØKOLOGI: Naturtro åpner med en reise gjennom et Norge som er overtatt av vindmølleparker og laksefarmer. Er forvitringen av naturen blitt til en normalisert vold – helt i tråd med kolonialismens logikk?

Vårt eget livsgrunnlag

BILLEDKUNST: Blir kunst som tar verdimessig stilling, marginalisert? Kunstnerduoen Book og Hedéns utstilling Egentlige eventyr har et no-bullshit-filter som er en sjeldenhet i norsk kunstverden.

Fotografiet i en klimatid

Copenhagen Photo Festival: Fotografiet kan fastgøre naturen, dokumentere den, men også bearbejde naturen. Fremvise det værende, det eksotiske, det forsvindende på særlig vis.

At efterligne naturen for at kunne beherske den

Michael Taussig: Mastery of Non-mastery in the Age of Meltdown

DEN MIMETISKE KRAFT: At efterligne en anden er også en måde at vinde en kraft over den portrætterede. Og hvor tit ser vi en imitation af kosmos på en bar i en mørk sidegade?

Det økosentriske mennesket

NATUREN: Samtaleportrett med forfatter Erland Kiøsterud om vårt økologiske ansvar.

I opportunismens tid

Paolo Giordano,: I smittens tid: Rapport fra pandemiens frontlinje

VIRUS: En italiensk forfatter og fysiker har smidd mens korona-jernet er varmt. Men budskapet hans drukner paradoksalt nok i banalitetene som han mener bør vike for matematiske realiteter.

Naturen i menneskets blindsone

Arne-Johan Vetlesen Routledge: Cosmologies of the Anthropocene

EN BESJELET NATUR?: I filosofen Arne Johan Vetlesens nye bok er miljøproblemene et symptom på at vår tenkemåte er helt gal. Må vi kanskje åpne oss for at alt omkring oss er besjelet?

Et crescendo av engstelse

Michal Bielawski: The Wind. A Documentary Thriller

TATRA-FJELLENE: The Wind er et stemningsfullt portrett av naturens utrolige makt og dens berøring av menneskers liv.

Ambivalent om genmanipulering

Adam Bolt: Human Nature

GENREDIGERING: Den nye genteknologien setter mye på spill for pasienter, foreldre og forskere. Når det å la naturen gå sin gang blir kontroversielt, blir valgmulighetene i seg selv et problem.

Vind, vann og fugler

Florence Williams: Nature Fix. Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative

: I en stadig mer urban verden har Florence Williams satt seg fore å finne ut hva ulike sanseinntrykk gjør med vårt velvære.