Abonnement 790/år eller 190/kvartal

narsissisme

Litteraturen om narsissisme har eksplodert

ESSAY: I 2021 kom det 1000 publikasjoner om narsissisme. Narsissismen beskriver en ny samfunnsmessig normalitet. Denne ‘selvrealiseringsideologien’ har nå endt opp i egoisme og nyliberalisme. Men hva kan redegjøre for ulike grader av narsissisme – er det medfødte karakteregenskaper, sosialisering eller kulturbakgrunn?

Et frivillig tvangsforhold

PSYKOLOGI: Er narsissisme et sosialt krav til det enkelte individ – om at vi må bli mer enn det vi er?

Norge på Europa-toppen i nasjonalisme?

KRONIKK: Vi hører stadig at Norge er verdens beste land, men det er ikke nødvendigvis slik det oppleves for det store flertallet av nordmenn og folk som flytter hit.

Alle begynner livet som narsissister

ESSAY: En reaksjon på dekonstruksjonen av subjektet er i dag en ny subjektiv bølge der alle skal oppdage seg selv på ny. Burde en del forlagsredaktører beskytte slike forfattere mot seg selv?

Jakten på anerkjennelse har destruktive følger. Sosial rettferdighet blir redusert til psykologiske problemer

Identitetspolitikken er et ektefødt barn av den narsissistiske kultur, der krenkelser og avvisning oppfattes som alvorlige trusler mot egenverdet.

Narsissisme og resonans

Martin Altmeyer er lei av kritikk av sosiale medier og vil omdefinere narsissismebegrepet. Men lykkes han?

Selfie – fra egoisme til altruisme?

Smil til ditt eget speilbilde, og verden vinker tilbake.