Bestill høstutgaven her

Mussolini

Politisk propaganda, rolleblanding og politikere – Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet, Gaddafi, Erdoğan….

Clément Fayol, Ruth Ben-Ghiat: Ces français du service de l’étranger, Strongmen: Mussolini to the Present

DIKTATORER
Det er kontaktnettet ditt som viser hvem du er og som gir deg jobb.

Menneskelivets lodd

Juna Suleiman: Mussolini’s Sister

KVINNELIV
Svart humor lysner opp dette nærgående portrettet av en sarkastisk, eldre palestinsk kvinnes liv, relasjoner, savn og bitterhet.