Bestill høstutgaven her

moralisme

Slumbeboere fordrives for at rumme boligkomplekser og golfklubber

Arnisson Andre Ortega: Neoliberalizing Spaces in the Philippines. Suburbanization, Transnational Migration, and Dispossession Ateneo de Manila

: På Filippinene fordrives fattige landsbyboere når luksuskvartaler udbygges til millioner av nyrige, tilbakevenden udenlandsarbeidere.

Det forgjeldede menneske 

Mikkel Thorup: Du skylder! Om moralsk og økonomisk gæld

: Å være forgjeldet er blitt vår tids måte å være menneske på.

Skulle vi brenne de Sade?

: Debatten rundt seksuell mishandling og ukultur i en overveiende mannlig verden er virusliknende. Særlig kunstnere blir rammet av epidemien.