Stikkord: moralisme

Det forgjeldede menneske 
(Du skylder! Om moralsk og økonomisk gæld)

Å være forgjeldet er blitt vår tids måte å være menneske på.

Skulle vi brenne de Sade?

Debatten rundt seksuell mishandling og ukultur i en overveiende mannlig verden er virusliknende. Særlig kunstnere blir rammet av epidemien.