Stikkord: mobiltelefoner

Gå inn i din tid - Hylland Eriksen

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.

Dømt til å informere om helserisiko ved mobilbruk

Italienske myndigheter er dømt til å informere offentligheten om helserisiko knyttet til mobilbruk. Når kommer vi til å få slik informasjon i Norge og Norden?