Bestill høstutgaven her

miljøkrisen

Melankoli for lysere tider

: Med markedsføringens logikk selger Per Espen Stoknes klimabudskapet til et publikum overmett på dystopier og varskurop.

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel

David Grinspoon: Earth in Human Hand – Shaping Our Planet’s Future

: Den «modne antropocen» tar til når vi hjelper fremfor forstyrrer den skjøre klimatiske likevekten.

Spådom om verdens overgang

Terje Osmundsen: 2030-bevegelsen

: I romanen 2030-bevegelsen fører miljøkrisen til en vellykket kursendring.