Stikkord: miljøkrisen

Melankoli for lysere tider

Med markedsføringens logikk selger Per Espen Stoknes klimabudskapet til et publikum overmett på dystopier og varskurop.

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel

Den «modne antropocen» tar til når vi hjelper fremfor forstyrrer den skjøre klimatiske likevekten.

Spådom om verdens overgang

I romanen 2030-bevegelsen fører miljøkrisen til en vellykket kursendring.