Abonnement 790/år eller 190/kvartal

miljøfilosofi

Naturen i menneskets blindsone

EN BESJELET NATUR? I filosofen Arne Johan Vetlesens nye bok er miljøproblemene et symptom på at vår tenkemåte er helt gal. Må vi kanskje åpne oss for at alt omkring oss er besjelet?

Livets og naturens filosofi

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?