Bestill sommerutgaven her

miljøfilosofi

Naturen i menneskets blindsone

EN BESJELET NATUR?:
Arne-Johan Vetlesen Routledge: Cosmologies of the Anthropocene

I filosofen Arne Johan Vetlesens nye bok er miljøproblemene et symptom på at vår tenkemåte er helt gal. Må vi kanskje åpne oss for at alt omkring oss er besjelet?

Livets og naturens filosofi


Sigurd Hverven: Naturfilosofi

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?