Stikkord: miljøfilosofi

Livets og naturens filosofi

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?