Bestill høstutgaven her

militært

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

USA: It’s Going Down!

PROTESTERNE I USA: : Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, LA, Louisville, New York, Miami, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland, Oregon, Richmond, Salt Lake City, Seattle og Washington. Et svar på den strukturelle vold fattige er udsat for.

Økt militært forbruk i 2015

: Etter flere år med redusert militært forbruk steg utgiftene brukt til militære formål med én prosent – til 1676 milliarder dollar – i 2015.