Bestill høstutgaven her

militærøvelse

Sverige ett steg nærmere NATO-medlemskap

NATO-FLØRT: Støvet fra NATO-øvelsen Trident Juncture har knapt rukket å legge seg før militærøvelsen Northern Wind avholdes i Sverige. Frustrerte svenske fredsarbeidere ser øvelsen som ytterligere ett steg mot innmelding i NATO.

«Northern Wind» – en øvelse på NATOs premisser?

: «Så lenge vi er en del av NATO, må vi bruke posisjonen vår til å ta tydelige standpunkt mot opprustning og krigshissing,» sier Marianne Gulli i Rødt, som mener Norge bør holde seg hjemme under Northern Wind.

Mobiliserer før Norges største militærøvelse 

: Det organiseres nå flere mobiliseringsmøter mot NATO-øvelsen Trident Juncture rundt omkring i Norge. «Det er en stadig større oppbygging av militarisme i Europa, og det er farlig,» sier en av fredsaksjonistene til Ny Tid. 

Militærøvingar lagar ikkje fred

: Opprustinga av Norden som ein militær aktør å rekne med er i full gong – og driv dermed opp spenninga landa imellom.