Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

metafysikk

Å se på nåtiden som fremtidens fortid

AKSELERASJON: :
Vi har intervjuet tenkeren Armen Avanessian om «akselerasjonisme» og muligheten for en ny politisk tenkning.

Tiden har skiftet retning og kommer nå fra fremtiden

FILOSOFI:
Armen Avanessian: Future Metaphysics

Vi er nå i fremtidens vold: Det viktigste i livet er stadig oftere noe som ikke har skjedd ennå. Filosofien må revurdere sine gamle metafysiske kategorier.

Historie-metafysikk og forfall

:
Hvilke konsekvenser har andre verdenskrig hatt for menneskehetens stilling i moderniteten?