Stikkord: mennesketyper

Skritt frem, ja, men fremskritt?
(Enlightenment Now)

I sin iver etter å forsvare fornuft og opplysning glemmer Steven Pinker at dette kan omfatte mer enn det han selv legger i begrepene.