men frem mot en mer rettferdig og bærekraftig fremtid


Kjærlighet til verden

Arne Øgaard vil bevisstgjøre leseren omkring tidens store spørsmål og inspirere til et høyere nivå på den politiske samtalen.