Bestill høstutgaven her

Mein Tag im anderen Land

«Der er du jo, min venn»

Peter Handke: Mein Tag im anderen Land

HANDKE: Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?