Bestill sommerutgaven her

mat

Matjorden og jordsmonnet

George Monbiot: Regenesis – Feeding the World Without Devouring the Planet

:

Det umulige stedet

Mark G.E. Kelly: Normal Now: Individualism as Conformity

Normalitet: Mark G.E. Kelly undersøker hvordan normer påvirker viktige deler av livet og vår forståelse av normalitet – med hensyn til seksualitet, legning, kroppsbilde, identitet, sykdom, døden, individualisme, hedonisme, rasisme og hvite privilegier.

Å dyrke jordhelse

Marit Bendz, Oddleiv Apneseth: Glade dyr og levende jord

ØKOLOGI: Marit Bendz har møtt gartnere, agronomer, bønder og ildsjeler som på ulike måter driver et jordbruk stikk i strid med statlige anbefalinger.

Panikkens tidsalder

Pablo Servigne, Raphaël Stevens , Peter Sloterdijk: How Everything Can Collapse / Infinite Mobilization

KATESTROFER:  Vi mennesker har mistet kontrollen over utviklingen vi har satt i gang. Katastrofen er en advarsel som kommer for sent., og elitene gjør seg uimottagelige for faresignalene. Kan vi unngå panisk flukt fra fellesproblemene?

Geriljadama

Kari Gåsvatn: Geriljahagen

MAT I HAGEN: En ny bok hevder at ved å dyrke jorden rundt deg, i en skråning, i en bakgård eller i en blomsterkasse, blir du en mer bevisst forbruker. Det er første skritt mot en bærekraftig matframtid.

Gourmeten og fremtiden

: Det grønne skiftet i jordbruket er på vei. Snart kan cellene fra én ku produsere 175 millioner burgere, og gårdene vil dirigere maskinparken fra nettbrettet. 

Jakten på det grønne

Eivind Hoff-Elimari: Gull eller grønne skoger. Politikk for det gode liv.

: I et Norge hvor avfallsmengder vokser, matjord nedbygges og klimagassutslippene øker vil Eivind Hoff-Elimari vekke sine medborgere.

Slåss mot overdimensjonert kjøttforbruk

: «Vi må regulere det kunstige kjøttbehovet vi har skapt, og vi må slutte å sette mennesket i sentrum for alt som skal skje,» mener matblogger og forfatter av grønn kokebok.

Vegetarkost

: Det er lenge siden vegetarianisme var en sær subkultur. I dag er det snarere noe vi alle bør vurdere seriøst.

Er insekter det nye kjøttet? 

: Insekter vi en gang så på med vemmelse, løftes nå frem som løsningen på verdens matmangel. Kan insekter virkelig redde verden?

En matproduksjon totalt uten matavfall

: Det diskuteres ofte om filmer kan forandre verden. Tyske Valentin Thurns Taste the Waste har gjort nettopp det ved å sette miljøskadelig matproduksjon i søkelyset. Nå får organisasjonen Foodsharing overveldende respons.