Bestill sommerutgaven her

Marxisme

Den guddommelige komedien

ONDSKAP: Gud er selv det ondes problem: Må vi drepe, og må vi drepe mange, og hele tiden, for at verden skal bli bedre?

150 år etter Lenins fødsel

ORIENTERING 1. MAI 1970: Verden over blir 100-årsjubileet for Lenins fødsel markert. I dag er Lenin en historisk forgrunnsfigur for opprørske mennesker i verdens fattigste bondeland, skriver Hans Fredrik Dahl i denne artikkelen, der han betoner Lenins rolle som dialektisk revolusjonær, politiker og journalist framfor teoretiker og filosof.

Fire tiltak mot bruk-og-kast-kulturen

Razmig Keucheyan Zones: Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme

FALSKE BEHOV: Keucheyan ønsker ikke en autoritær marxisme der byråkratiet bestemmer hva borgerne trenger. Han foreslår også at for å minske dagens forbruk, må produsentene lage produkter med lengre leve- og garantitid.

Rasisme og klassekamp

David Roediger: Class, Race, and Marxism

: Kun en radikal avskaffelse av de strukturelle betingelsene for ekskludering av arbeidere – svarte som hvite – vil kunne bremse den pågående sosiale ekskluderingsprosessen i USA, hevder historikeren David Roediger i ny bok.

Om Bert Brecht

: Denne måneden er det 70 år siden Bertolt Brecht ble født, og Georg Johannesen tegner her et portrett av marxisten, moralisten og dikteren. 

Johan Galtung: Hvordan skal det gå med Norge?

: Hvor uavhengig og kritisk kan man være? I del 2 av dobbeltintervjuet med Johan Galtung, snakker vi om Norges forhold til USA, Sverige, muslimer, anarkisme og marxisme.

Borte, men savnet

Michael Löwy: Redemption and Utopia Jewish Libertarian Thought in Central Europe A Study in Elective Affinity

: Redemption and Utopia forteller historien om europeiske tenkere påvirket av jødisk kabbala, anarkisme og marxisme – en type tenkere som ikke lenger finnes. 

Marx i drømme

Marshall Berman: Modernism in the Streets A Life and Times in Essays

: Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt. 

Et kommunistisk manifest

: Kan Karl Marx fremdeles vise oss noen veier fremover 168 år etter boken kom ut?

Marxistisk fremmedgjøring og post-anarkisme

: Dag Østerberg kom denne måneden ut med boken Fra Marx’ til nyere kapitalkritikk. Vi benytter anledningen til å ta opp Marx på en kritisk måte – med temaer som fremmedgjøring, konkurransesamfunn, samt anarkismens og de intellektuelles rolle nå.

SUF og Mao Tse Tung

: Maos idealistiske teori om at kulturrevolusjonen er nok for å avskaffe klassene, er feilaktig – og vår venstrefløys beundring av denne overfladiske ideen kan få uheldige følger for politikken fremover, skriver Dag Østerberg i denne teksten fra 1968.

Et sannere menneskebillede

: Vi bringer her første del av Jens Bjørneboes artikkelserie «Sosialisme og frihet»