Bestill sommerutgaven her

Marx

Hverdagslivets «smarte» interiør

GIMMICK:
Sianne Ngai: Theory of the Gimmick

Sianne Ngai er én af sin generations mest originale marxistiske kulturteoretikere. Men hun synes opsat på at trække æstetikken ned i sølet.

Spørgsmålet om teknikken

IOT:
Mercedes Bunz og GrahamMeikle: The Internet of Things

Tingene er begyndt at opføre sig. Men dét at tingene omkring os bliver mere smarte, betyder ikke nødvendigvis at vi selv bliver smartere, snarere tværtimod.

Hvordan kapitalistisk fremmedgørelse har antaget billedformen

MEDIESAMFUNDET:
Guy Debord: Det spektakulære samfund

En analyse af, hvorledes de menneskelige relationer, inklusive sproget, er blevet iscenesat. Her i en kølig elegance, hvad Debord selv kaldte «negationens stil».

Thomas Piketty tager ikke et opgør med en kriseramt kapitalisme

DEMOKRATISK SOCIALISME:
Thomas Piketty, oversættere Peer Bundgaard, Manni Crone, Adam Diderichsen og Niels Ivar Larsen: Kapital og ideologi

Pikettys siste bog handler om omfordeling og ikke så meget andet. Der er en forfærdelig masse statistik og nogle fine skønlitterære eksemplificeringer. Håbet om en grøn kapitalisme synes at være helt forsvundet.

Hvor ble det av dine revolusjonære, Karl?

FILOSOFI:
Christian Labhart: Passion – Between Revolt and Resignation

Dokumentaren Passion – Between Revolt and Resignation reflekterer over menneskets vilje til å engasjere seg i sin samtid og å gjøre opprør.

Forståelsen av det mulige

MARX:
Mikkel Bolt: På råbeafstand af marxismen – Studier i den vestlige marxismes selvkritik, udvidelse og afvikling

Mikkel Bolt tager tag i vår tids mange opstander. Han tilhører de teoretikere, der gerne havde set opgøret med det, vi kan kalde stats- og partimarxisme.

En farlig transhumanisme

KUNSTIG INTELLIGENS:
Nick Dyer-Witheford, Atle Mikkola Kjøsen,James Steinhoff: Inhuman Power – Artificial Intelligence and the Future of Capitalism

Nick Dyer-Whitford er en ringrev i kritiske studier av teknologi og kunstig intelligens. Han kritiserer også luksuskommunismen og de såkalte aksellerasjonistene.

Samfunnsklassen Marx ikke forutså


Gérard Duménil og Dominique Lévy: Managerial Capitalism: Ownership, Management and the Coming New Mode of Production

Vår tids produksjonsmåte har ikke to, men tre klasser: Kapitalistene, arbeiderklassen og lederne. 

Johan Galtung: Hvordan skal det gå med Norge?

:
Hvor uavhengig og kritisk kan man være? I del 2 av dobbeltintervjuet med Johan Galtung, snakker vi om Norges forhold til USA, Sverige, muslimer, anarkisme og marxisme.

Begrensning for frihet


Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig: Hvad skal vi svare?

Vi vet det så godt, og vi vil det egentlig ikke. Derfor går vi på akkord med våre egne følelser når vi opptrer som blinde overfor ødeleggelsen av naturen.

Marx i drømme


Marshall Berman: Modernism in the Streets A Life and Times in Essays

Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt. 

Et kommunistisk manifest

:
Kan Karl Marx fremdeles vise oss noen veier fremover 168 år etter boken kom ut?