Bestill sommerutgaven her

Marx

Den økologiske klassen

Bruno Lato, Nikolaj Schultz: Notat om den nye økologiske klasse

Miljøkamp: Selve naturens produktivitet må regnes inn – andre arter, økosystemer, jordsmonn, atmosfæren og havet. Dette ble Bruno Latours siste bok.

Magtens jerngreb om befolkningen

Søren Mau: STUM TVANG – en marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt

KAPITALISME: Den økonomiske sfære, lige som den politiske sfære, er et sæt af sociale relationer inden for herredømmesystemet – noe forfatteren Søren Mau tar tag i.

Den kapitalistiske bildeverdenen

Kevin Coleman, Daniel James: Capitalism and the Camera: Essays on Photography and Extraction

FOTO: Er det mulig at antikapitalistiske uttrykk reduseres til ubetydelige gester og heller blir til symboler for sosiale mediers umiddelbare forbruk?

Anarkismens vanskelige historie

Ruth Kinna: The Government of No One. The Theory and Practice of Anarchism

ANARKISME: Typiske anarkistiske kampsaker som åttetimersdagen, tilgang til prevensjon, liberalisering av ekteskapsjuss og adgang til militærnekting har i stor grad fått gjennomslag. Men hvor står anarkismen i dag?

Hverdagslivets «smarte» interiør

Sianne Ngai: Theory of the Gimmick

GIMMICK: Sianne Ngai er én af sin generations mest originale marxistiske kulturteoretikere. Men hun synes opsat på at trække æstetikken ned i sølet.

Spørgsmålet om teknikken

Mercedes Bunz og GrahamMeikle: The Internet of Things

IOT: Tingene er begyndt at opføre sig. Men dét at tingene omkring os bliver mere smarte, betyder ikke nødvendigvis at vi selv bliver smartere, snarere tværtimod.

Hvordan kapitalistisk fremmedgørelse har antaget billedformen

Guy Debord: Det spektakulære samfund

MEDIESAMFUNDET: En analyse af, hvorledes de menneskelige relationer, inklusive sproget, er blevet iscenesat. Her i en kølig elegance, hvad Debord selv kaldte «negationens stil».

Thomas Piketty tager ikke et opgør med en kriseramt kapitalisme

Thomas Piketty, oversættere Peer Bundgaard, Manni Crone, Adam Diderichsen og Niels Ivar Larsen: Kapital og ideologi

DEMOKRATISK SOCIALISME: Pikettys siste bog handler om omfordeling og ikke så meget andet. Der er en forfærdelig masse statistik og nogle fine skønlitterære eksemplificeringer. Håbet om en grøn kapitalisme synes at være helt forsvundet.

Hvor ble det av dine revolusjonære, Karl?

Christian Labhart: Passion – Between Revolt and Resignation

FILOSOFI: Dokumentaren Passion – Between Revolt and Resignation reflekterer over menneskets vilje til å engasjere seg i sin samtid og å gjøre opprør.

Forståelsen av det mulige

Mikkel Bolt: På råbeafstand af marxismen – Studier i den vestlige marxismes selvkritik, udvidelse og afvikling

MARX: Mikkel Bolt tager tag i vår tids mange opstander. Han tilhører de teoretikere, der gerne havde set opgøret med det, vi kan kalde stats- og partimarxisme.

En farlig transhumanisme

Nick Dyer-Witheford, Atle Mikkola Kjøsen,James Steinhoff: Inhuman Power – Artificial Intelligence and the Future of Capitalism

KUNSTIG INTELLIGENS: Nick Dyer-Whitford er en ringrev i kritiske studier av teknologi og kunstig intelligens. Han kritiserer også luksuskommunismen og de såkalte aksellerasjonistene.

Samfunnsklassen Marx ikke forutså

Gérard Duménil og Dominique Lévy: Managerial Capitalism: Ownership, Management and the Coming New Mode of Production

: Vår tids produksjonsmåte har ikke to, men tre klasser: Kapitalistene, arbeiderklassen og lederne.