Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Martin Seeliger og Sebastian Sevignani (utg.)

Offentlighetens strukturendringer

HABERMAS II: Politikken markedsføres via reklame og propaganda og ikke gjennom diskusjon. Publikum påvirkes av ekkokamre og filterbobler. Og hva betyr globaliseringen for dagens offentlighet?