Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Marokko

Afrika og «the brutish museums»

Kulturhistorie:
Amin Maalouf, Block Museum of Art, Dan Hicks, Alice Procter: Leo Afrikaneren,Caravans of Gold - Fragments in Time - Art Culture and Exchanges Across Medieval Saharan Africa, The Brutish Museums, The Whole Picture

Det er nødvendig å frasi seg eierskapet til kolonitidens tyvegods. Skattene i europeiske museer er blitt stjålet. Og hva med Kulturhistorisk museum i Oslo – som også står på listen over museer som har Benins stjålne bronseskulpturer?

Sanselig arabisk film-maleri

KVINNER:
Maryam Touzani: Adam

En sanselig og sterk relasjon mellom kvinner uten snev av Hollywood-føleri.

Gründere i ørkensol

:
Hvem skulle tro at Marokko er et foregangsland innen solenergi og satser stort på å nå ambisiøse klimamål?

Vest-Sahara: bidrar Norge til okkupasjonen?

:
Mens saharawiene kjemper for selvstendighet i Vest-Sahara, fortsetter Oljefondet å ha interesser i de okkuperte områdene. 

Rederi i motstrøm

:
«Vi tar ikke stilling til indre konflikter, og har hverken anledning til eller ønske om å debattere dette,» sier direktør i rederiselskap om at deres skip har transportert fosfat fra Vest-Sahara.