Marina Abramović


Å fylle tomrommet

PERFORMANCE: Er det mulig å bli kjent med kunsten til Marina Abramović på et psykoanalytisk nivå, der barndommen og foreldrene har spilt en avgjørende rolle?

Ekstremkunstnerens speil

Marina Abramovic’ selvbiografi er like kompromissløs og konfronterende som hennes performancekunst.