Margaret Atwood


Fanget frihet

Temaet frihet går igjen i forfatterskapet til Margaret Atwood, der hun skildrer tilværelsen til menn og kvinner som lever i fengsel — metaforisk og bokstavelig talt. Tekstene hennes har gjort et stort inntrykk på meg i en tid der friheten min er redusert mot min egen vilje.

Å være forelsket i enten/eller

The Handmaid’s Tale bekrefter den liberale venstresidens verdensbilde, mens The Power utfordrer det.