Stikkord: Marceline Loridan-Ivens

Reisen til Pitchipoï

Sterkt vitnesbyrd i brevs form om å overleve Birkenau – og det vanskelige livet som følger.