Bestill høstutgaven her

Manifest

En «mission» for flytende havvind?

Mariana Mazzucato, oversatt av Eivind Lilleskjæret: En ny økonomi – hvordan månelanding inspirerer til å endre kapitalismen

GRØNT SKIFTE: Norge har en manglende evne til å komme ut av oljeavhengigheten.

Fortvilelsen er sterkere enn håpet

OPTIMISME: Ved å ta positive ideer mer på alvor kan vi gi dem samme oppmerksomhet som giftige ideologier får i dag.

Forsøk på å lege et blødende kontinent

Eirik Vold: Hugo Chávez Revansjen

: Eirik Volds bok om Hugo Chávez’ liv og historien om den latinamerikanske frigjøringskampen er svært lesverdig.