Bestill høstutgaven her

maktbalanse

Vold blir politisert, og politikk blir vold

Elizabeth Frazer, Kimberly Hutchings: Violence and Political Theory

VOLD I TEORI OG PRAKSIS: Verden er voldelig. Lar vi oss dupere av voldens retorikk?

Inn i en ny tidsalder: Følelsen av fellesskap

DEMOKRATI: Den voksende skepsisen til myndighetene er en global trend. Kan økt grad av borgerdeltakelse og oppmerksomhet på felles ansvar gjenreise tilliten?

Europa trenger sikkerhet for Russland, og sikkerhet med Russland

: Hva kan vestblokken gjøre for å bedre det kjølige forholdet til stormakten i øst, spør Manfred Huterer, diplomat ved den tyske ambassaden i Warszawa. Er en åpen dialog og gjensidig respekt mellom Vesten og Russland mulig?

Hva ville Machiavelli gjort?

Kishore Mahbubani: Has the West Lost It? A Provocation

: Kina og India seiler opp som de nye supermaktene, og Vesten må finne nytt fotfeste i en omrokert verden