litteratur


Kills per dollar

Ny Tid trykker her et utdrag fra den nye boken til Dag Hoel, Fred er ei det beste – fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien. Boken handler om Hoels oppvekst like ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS og internasjonal våpenhandel generelt.

Kampskrifter fra Trump-land

Sjokket som fulgte det amerikanske valget er i ferd med å legge seg. Nå må det handles. 

Byens psykopati

All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.

Trygghet til salgs

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.

Europolitisk striptease

Europa må slåss alene for å opprettholde det rettighetsbaserte samfunnet vi tar for gitt. 

Ateistisk dommedagsprofeti

At Europas sekulære er dømt til å tape mot fanatiske religiøse som attpå til får langt flere etterkommere, er et premiss Michel Onfray aldri undersøker holdbarheten til.

En radikal parlamentkvinnes erindringer

I skyggen av Labours lederstrider har Harriet Harman gjort livet enklere for britiske kvinner.

Hegemoni som makt og mulighet

Perry Anderson har sett nærmere på begrepet hegemoni, og hvordan det kan benyttes på en politisk tjenlig måte. 

Filosofiske flir

The Terror of Evidence er en bok til å smile og røres av – og til irritere seg grønn over.

Kun én stemme blant mange

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

Homohistoriens førstegransker

I en tid der homolobbyen er blitt et hverdagslig begrep, er Homintern en kjærkommen analyse av homofiliens fryktpotensial.

Hitler-skrift, bleieskift og skrivedrift med tysk suksess

Knausgårds bøker skaper addicts. Først når virkestoffene er kartlagt, er det håp om rehabilitering.

Dylan-hylla

NOBELPRISEN: Har Akademiet endelig forstått at tung rockerytme kan bringe poesi og kultur?
video

Med 26 minoriteter er Ukraina allerede  kosmopolitisk

Vi snakker om den dypere folkesjelen i Ukraina, om litteraturens betydning, om pluralisme og forholdet mellom russere og ukrainere. Ny Tid møtte landets kjente forfatter Andrej Kurkov.

Litteraturens etiske verdi

Litteratur og kunst kan hjelpe oss ut av sinne og frustrasjon og mot en større forståelse, mener Martha Nussbaum. 

Da Støre måtte ha siste ordet

Hva skjer når en toppolitiker og tidligere utenriksminister intervjuer forfatter Carsten Jensen som avdekker krigens sanne ansikt og reiser spørsmål om ansvar og skyld? 

Kunst og skvalderkål

Er den økokritiske forfattaren ein utdøyande rase?

Avsexifisering av miljøvern

Det var ein gong at folk snakka om å gjere klimaspørsmål sexy. I Reykjavik er poesi nok til å vekke engasjement og omsyn.

Det frie ord – Sosialisme og frihet del III

Vi bringer her tredje og siste del av Jens Bjørneboes artikkelserie sosialisme og frihet