Stikkord: litteratur

Franz Fanon, nå på norsk

Januar 1968

Det sårbare livs visdom
(A Fragile Life)

Todd May gjenopdager filosofien som livskunst, som et praktisk-terapeutisk anliggende.

Varsel! Barsel!
(Barsel)

Før vi vert foreldre for fyrste gong – kva veit vi om foreldreskap? Om graviditet, fødsel og barseltid? Om valga vi må ta? Mest ingenting.

Ilden som livskilde
(The Fire and the Tale)

Georgio Agamben bringer leseren på sporet av de helt vesentlige spørsmålene om litteraturens forvandlende kraft – forholdet til selve livets mysterium. 

Sør-Sudan: Fra virkelig ille til enda verre

Den største flyktningtragedien på det afrikanske kontinentet finner i dag sted i Sør-Sudan. Den vokser hele tiden og ser dermed ut til å bli en enda større sultkatastrofe.

Alternativ Krim-historie

Om løsrivelsen fra Ukraina og Vestens sanksjoner sett med Krims øyne.

Kunsten å leve essayistisk
(Essayism)

De mest fascinerende delene av Dillons essays om essayet handler om hvordan sjangeren bebuder en annen form enn den litterære.

Omstilling for enhver pris
(Unlikely Partners)

Intense utvekslinger mellem kinesiske og vestlige økonomer bante vei for Kinas åpning av økonomien.

Drømmere søkes til verdens viktigste jobb
(How Soon Is Now)

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.

Uten fellesskap, intet håp
(We)

Gjennom å studere håpets funksjonsmåter og håpløshetens irrganger viser Ronald Aronson oss hva det å forandre verden innebærer.

Følelsen av å være i live

Å være i live er å finne plass til det målløse, plass til tapet, til det overflødige, døden, den blotte væren, det uproduktive.

Aksept som resept
(Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming)

Situasjonen ser ikke lovende ut, men pessimisme må vike for aksept og dernest handling.

God valuta for pengene? 
(Le franc CFA)

Det raser en intens debatt i Frankrike og det fransktalende Afrika om bruken av pengeenheten CFA.

Menneskerettigheter for spesielt interesserte
(Menneskerettighetene og Norge)

Folkestyret svekkes av premissgivende overnasjonale domstoler, fastslo Maktutredningen allerede i 2003. Hva med menneskerettighetene i dette bildet?

Kvinnen, innvandreren og den innvandringskritiske
(Boundary struggles)

En tverrfaglig forskergruppe har nylig publisert et pionerarbeid i ytringsfrihetsdebatten, der betingelsene for ytringsfrihet får sin samlede fremstilling.

Dag Hammarskjöld, seer og oppdagelsesreisende
(Hammarskjöld)

Embedsmannen og åndsmennesket Dag Hammarskjöld var ikke motpoler, men beriket hverandre gjensidig, mener hans biograf Roger Lipsey.

Større, raskere og mer oppfinnsomt 
(Scale)

Flere mennesker med et stadig høyere energiforbruk forutsetter at vi akselererer teknologiutviklingen i et stadig villere tempo.

Et snev av anstendighet
(Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen)

Hvis vi tror at vi selv vet best, er det ingen vits i å ta hensyn til andre. Derfor er det så viktig å opprettholde en kultur der det vi ikke forstår er det sentrale.

Smerteskrikets gladsang 
(The Accusation)

The Accusation forteller om den daglige kampen for å forbli et menneske under Kim Il-sungs terrorregime.

Feministisk hverdagsmotstand 
(Living a Feminist Life)

Living a Feminist Life er en gnistrende håndbok i å praktisere feminisme i en verden med nye skillelinjer.

Den edle kunst å lyve
(Wer den Sturm sät)

I Werner Sonnes nye politiske thriller går fake og fakta opp i en høyere og høyst skremmende enhet.

Kills per dollar

Ny Tid trykker her et utdrag fra den nye boken til Dag Hoel, Fred er ei det beste – fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien. Boken handler om Hoels oppvekst like ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS og internasjonal våpenhandel generelt.

Kampskrifter fra Trump-land
(What We Do Now? Standing Up for Your Values in Trump’s America/The Resistance Handbook)

Sjokket som fulgte det amerikanske valget er i ferd med å legge seg. Nå må det handles. 

Byens psykopati
(Cities of Power)

All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.

Trygghet til salgs
(Private Security in Africa)

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.