Stikkord: litteratur

Sør-Sudan: Fra virkelig ille til enda verre

Den største flyktningtragedien på det afrikanske kontinentet finner i dag sted i Sør-Sudan. Den vokser hele tiden og ser dermed ut til å bli en enda større sultkatastrofe.

Alternativ Krim-historie

Om løsrivelsen fra Ukraina og Vestens sanksjoner sett med Krims øyne.

Essayism

De mest fascinerende delene av Dillons essays om essayet handler om hvordan sjangeren bebuder en annen form enn den litterære.

Unlikely Partners – Chinese Reformers, Western Economists, and the Making of Global China

Intense utvekslinger mellem kinesiske og vestlige økonomer bante vei for Kinas åpning av økonomien.

How Soon Is Now. From Personal Initiation to Global Transformation

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.

We. Reviving Social Hope

Gjennom å studere håpets funksjonsmåter og håpløshetens irrganger viser Ronald Aronson oss hva det å forandre verden innebærer.

Følelsen av å være i live

Å være i live er å finne plass til det målløse, plass til tapet, til det overflødige, døden, den blotte væren, det uproduktive.

Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming

Situasjonen ser ikke lovende ut, men pessimisme må vike for aksept og dernest handling.

Le franc CFA. Un atout décrié mais pourtant bien réel

Det raser en intens debatt i Frankrike og det fransktalende Afrika om bruken av pengeenheten CFA.

Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati

Folkestyret svekkes av premissgivende overnasjonale domstoler, fastslo Maktutredningen allerede i 2003. Hva med menneskerettighetene i dette bildet?

Boundary struggles:. Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere

En tverrfaglig forskergruppe har nylig publisert et pionerarbeid i ytringsfrihetsdebatten, der betingelsene for ytringsfrihet får sin samlede fremstilling.

Hammarskjöld. A Life

Embedsmannen og åndsmennesket Dag Hammarskjöld var ikke motpoler, men beriket hverandre gjensidig, mener hans biograf Roger Lipsey.

Scale – The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economics, and Companies

Flere mennesker med et stadig høyere energiforbruk forutsetter at vi akselererer teknologiutviklingen i et stadig villere tempo.

Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen

Hvis vi tror at vi selv vet best, er det ingen vits i å ta hensyn til andre. Derfor er det så viktig å opprettholde en kultur der det vi ikke forstår er det sentrale.

The Accusation. Forbidden Stories from Inside North Korea

The Accusation forteller om den daglige kampen for å forbli et menneske under Kim Il-sungs terrorregime.

Living a Feminist Life

Living a Feminist Life er en gnistrende håndbok i å praktisere feminisme i en verden med nye skillelinjer.