Lisa Mueller


Makten til mobilisering

Politisk motstand i Afrika ledes av enkeltpersoner fra middelklassen, mens det er de fattige som samler seg i gatene.