Bestill høstutgaven her

Linda Gordon

En kvinne i gutteklubben

Linda Gordon: Inge Morath: An Illustrated Biography

FOTO: Inge Morath var en av 1950-årenes få kvinnelige fotografer som fikk medlemskap i det mannsdominerte Magnum Photos. I denne illustrerte biografien får vi ta del i hennes eventyrlige og ukonvensjonelle liv.