Stikkord: likestilling

Iranske kvinners tvetydige status

Kvinner i Iran har vært nødt til å tilpasse seg mange skiftende syn på hvordan de skal være. Både utdannelse og arbeidsmarked ser nå ut til å bli mer utfordrende for kvinnene.

25 års minoritetskvinnekamp

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi har kjempet en lang kamp for minoritetskvinners rettigheter i Norge. Fortsatt er den største utfordringen vold i nære relasjoner.

Kvinnoperspektiv på Pakistan

Juristen och journalisten Rafia Zakaria blev bortgift till USA som 17-åring. Nu debuterar hon med boken The Upstairs Wife, en kvinnlig syn på Pakistans historia.

Det ingen vil snakke om

I Brasil er det forbudt ved lov å avbryte et svangerskap, men likevel risikerer én million brasilianske kvinner både liv og helse på illegale abortklinikker hvert eneste år.

Skilsmisser er blitt en utfordring i Iran

Det er en stor kløft mellom regjeringens politikk og folkets livsstil i Iran når det gjelder samlivskonstellasjoner. Kulturen er i endring, skilsmissene øker.

Den doble undertrykkelsens tunge åk

For Gazas kvinner opptrer nasjonalitet og kjønn sammen i en dobbel forfølgelse. Partnervolden øker i et samfunn preget av frustrasjon, krig og konflikt.

Afghanistans skolejenter taper

Jenteskoler blir taperne når bistandskronene forsvinner. Det spår Ehsanulla Ehsan, grunnleggeren av et av de mest vellykkede utdanningsprosjektene for kvinner i Afghanistan.

Den store skilsmissen

Skillet mellom mannen og kvinnen er i dag større enn noen gang i historien, påstår en amerikansk statsviter.