Bestill sommerutgaven her

Libya

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: :
Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Demokrati i det fransktalende Afrika

SAHEL PÅ ENGELSK:
Leonardo Villalon, Rahmane Idrissa (red.): Democratic Struggle, Institutional Reform, and State Resilience in the African Sahel

Frankrike har på en merkverdig måte klart å bevare hegemoniet over sine tidligere kolonier, også når det gjelder kunnskapsformidling. Denne boken er et sårt tiltrengt unntak, som gir bakgrunn for å forstå det nylige statskuppet i Mali.

Obamas lojale rådgiver

NÅDELØS:
Susan Rice: Tough Love: My Story of the Things Worth Fighting For

Demokraten Susan Rice var USAs FN-ambassadør og ble nasjonal sikkerhetsrådgiver. Etter tøffe forhandlinger med Iran fikk hun en eksplosiv varslersak i fanget: Edward Snowden.

Libyakrigens uutholdelige letthet

LIBYA: :
Etter Jan Petersen-utvalgets rapport om Libyakrigen i september 2018 – og etter stortingets manglende reaksjoner – er flere akademikere opprørt.

Ordet som dreper

MUNNKURV: :
Maktovergrep, angrepskrig og massemord blir i dag utført uten at noen løfter en finger, siden all kritikk avfeies som «konspirasjonsteori».

Jeg er Julian

ASSANGE: :
Til syvende og sist handler det om rett og moralsk plikt til å avsløre krigsforbrytelser.

Assange og det frie ord

:
Arrestasjonen av Assange handler om en «arrestasjon av demokratiet».

Få Forsvaret hjem!

:
Partileder Bjørnar Moxnes understreker overfor Ny Tid hvorfor Rødt denne måneden har fire nye forslag til Stortinget. Rødt ønsker å reversere myndighetenes iver etter å delta i angrepskriger.

Den misbrukte resolusjonen og norsk flauhet

:
Den britiske utenrikskomiteens rapport om Libya-krigen overses i Norge: Den forklarer at våre allierte på bakken var libyske islamister med bånd til Al Qaida.

Hvordan ta ansvar etter en krig?

:
Det å gå til krig og slippe 588 bomber over et land innebærer at man har et «særlig ansvar» for å bidra til å hjelpe i etterkant.

Den nye usikkerhetskulturen


Mary Kaldor: Global Security Cultures

Mary Kaldors forskning viser at makthavernes sikkerhetsstrategier opprettholder og forverrer krigene fremfor å stanse dem, og skaper gode forhold for krigsprofitører.

Et tragisk kapittel i norsk historie

:
Ikke mange hadde forventet at Petersen-utvalget skulle komme med en kritikk av Norges rolle i Libya-krigen, men utvalgets rapport er allikevel mindre kritisk enn forventet. Det hele forblir en trist beretning.