Abonnement 790/år eller 190/kvartal

liberalisme

Er den liberale drømmen forbi?

LIBERALISME: Globalt og i Vesten er liberalismen på vikende front. I Vesten har liberalismen blitt erstattet med en intolerant hyperliberalisme, der borgere har problemer med å leve side om side med annerledestenkende.

I spetakkel-medienes ørkenlandskap

MEDIER: Undersøkelser viser at mer enn halvparten av Tysklands befolkning tror at de mottar falske nyheter. I Frankrike mener 80 prosent det samme.

Historiens slutt – og begynnelse

FRIHET: ‘ Universitet’ var et kodeord for fengsel, å gjennomføre eksamen betydde å sone en fengselsstraff. Albanias transformasjon var tornefull. På frihetens alter gikk fabrikker fallitt, arbeidsplasser forsvant, tusener flyktet til Italia på overfylte skip.

«Hvordan man håndterer illiberale stater, er et kronisk problem»

USA: Vi taler med John Ikenberry om «after victory-øjeblikke». Er der noget virkeligt incitament for den magtfulde stat til at bruge penge for at genopbygge og fremelske en bedre orden? Den liberale internationale vision er ikke globalisme, det er intergovernmentalisme.

Den amerikanske misnøyen, frustrasjonen, trøstesløsheten, håpløsheten og mistilliten

POLITIKK: Filosofen Espen Hammer gir en glassklar analyse av USAs politikk i ny bok. Dette er et land der den årlige verdien på lobby-virksomhet anslås til godt over 40 milliarder kroner.

Misnøyen, frustrasjonen, trøstesløsheten, håpløsheten og mistilliten

POLITIKK: I USA er den årlige verdien på lobby-virksomhet anslått til godt over 40 milliarder kroner.

Menneskets verdi i det arbeidsløse samfunn

LIVET: Hvordan skal vi klare å leve et meningsfylt liv i en verden uten arbeid, der alt er automatisert og utdannelse ikke lenger fører til jobb?

Kan fortiden forklare nåtidens rasende unge menn?

HØYREEKSTREMISME: Roman-forfatteren og essayisten Pankaj Mishra er på vei til Oslo. I den anledning kommer hans global boksuksess i norsk pocketutgave. Velkommen til en inspirerende, provoserende og tidvis frustrerende bok.

Hva er frihet uten styring?

PATERNALISME: Sunstein framsnakker aktiv sosial manipulering for å hjelpe oss til å ta klokere valg. I boken On Freedom setter han spørsmålstegn ved hvorvidt frie valg egentlig fremmer menneskelig velferd.

En motvekt til vår tids grusomme mangel på solidaritet

TOTALITARISME? Den anarko-kommunistiske kritikeren Franco Berardi mener vi har overvurdert fornuften og intelligensen som verdensforandrende kraft.

Liberal og anarkistisk

Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.

Det liberale dilemma

ORIENTERING OKTOBER 1968: Hans Skjervheims nye bok Det liberale dilemma og andre essays fortjener av nærliggende politiske grunner en viss utbredelse. Enkelte vil ta imot den med skjellsord, akkompagnere den med talekor, og gravlegge den med en lignelse eller en politisk sketsj. Andre vil erklære den for velkjent, stemple den som tilbakelagt, passé og således bekrefte dens kritikk. Noen vil mene at den nettopp derfor er en meget nyttig bok, skriver Øyvind Østerud  blant annet i sin omtale.

USAs venstrefløy på ville veier

Amerikanske identitetspolitikere har ingen strategi og ønsker heller ingen. De vil bare uttrykke seg og i økende grad radikalisere seg.

Økende press på familien

Rok Biceks dokumentarfilm utforsker de voksende forventningene til familien, under presset fra den liberale kapitalismen.

Den liberale utopi

Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken. 

Modernitetens uutholdelige meningsløshet 

Asle Tojes nyutgitte bok forsvarer konservative verdier fremfor liberalistiske og fører et moderat forsvar for nasjonalstaten.