Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Lenin

Vi kan alle være som Paulus

PASOLINI: Apostelen Paulus viser den revolusjonære kraften i å kjempe for en sak som trosser samtidens vante gang. Paulus blir symbolet på å skape en ny virkelighet og beseire hegemonisk makt. Men kan vi se for oss at det finnes en Paulus i dagens Israel?

Den svarte fredsduen

ORIENTERING: Vi presenterer her et unikt forbilde i norsk pressehistorie.

Sosialdemokrater og leninister

REFORM OG REVOLUSJON: Nå i valgforbundsbestrebelsenes tid er det kanskje et forsøk verdt å prøve å tenke gjennom begrepene om reform og revolusjon.

Marx» dialektiske materialisme

MARX/LENIN: Bekjempelsen av fremmedgjøring er jo den almene målsetting – noe som har forsvunnet I leninismen

Østerberg og leninismen

FILOSOFI: Som bidrag til en eventuell ideologisk diskusjon innen Sosialistisk Valgforbund synes jeg artikkelen om Lenin er lite mønstergyldig

Om leninismen

MARX/LENIN: Med dannelsen av Sosialistisk Valgforbund er partenes forhold til Vladimir Lenins lære av betydning. Det er menneskenes virksomhet, deres arbeid, kamp, lek, forskning, som er erkjennelsens kilde.

Undertrykkelsens særegne fremtredelsesformer i Sovjetunionen

IDEOLOGI: NY TID bringer grunnet dagens oppmerksomhet rundt Russland, et blikk på Sovjetunionen for 50 år siden. I boken fra 1972 beskriver og bedømmer Herbert Marcuse Sovjetunionens vilkår, tilstand og muligheter – og sovjetmarxismen som ideologi.

150 år etter Lenins fødsel

ORIENTERING 1. MAI 1970: Verden over blir 100-årsjubileet for Lenins fødsel markert. I dag er Lenin en historisk forgrunnsfigur for opprørske mennesker i verdens fattigste bondeland, skriver Hans Fredrik Dahl i denne artikkelen, der han betoner Lenins rolle som dialektisk revolusjonær, politiker og journalist framfor teoretiker og filosof.