Bestill sommerutgaven her

legemiddelindustri

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

USAs svarteliste

: Ny Tid har konsultert en rekke eksperter om hvordan 301-listen fungerer. Ingen er kjent med at det finnes noen klare kriterier for å havne på listen.

Psykofarmaka Nation

Anniken Hoel: Dødsårsak: Ukjent.

: Hva hjelper det med brannslukking i den ene enden når noen står i den andre og heller på bensin? Altfor mye er uggent med verdens legemiddelindustri.