Laurent de Sutter


Gledesdreper på resept

Narcocapitalism er en kort historie om moderne psykofarmaka, men også en teori om hvordan man får kontroll over den sosiale kroppen.
EnglishNorsk bokmål