Bestill sommerutgaven her

kunstig intelligens

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

En farlig transhumanisme

Nick Dyer-Witheford, Atle Mikkola Kjøsen,James Steinhoff: Inhuman Power – Artificial Intelligence and the Future of Capitalism

KUNSTIG INTELLIGENS: Nick Dyer-Whitford er en ringrev i kritiske studier av teknologi og kunstig intelligens. Han kritiserer også luksuskommunismen og de såkalte aksellerasjonistene.

Den som kontrollerer nettet

DATALOVGIVNING: Verdens autokratier innfører nye internettlover for å hindre framveksten av «opprørske» grupper, som demokratibevegelser og menneskerettighetsorganisasjoner.

Livet med robotene i samtidens framtid

Isa Willinger: Hi, AI

ROBOTENE OG OSS: Det mest forbløffende i denne dokumentaren er kontrasten mellom robotenes keitete tilkortkommenheter og tålmodigheten de mottas med av menneskene som trener dem.

Framtid til besvær

Yuval Noah Harari Oversatt av Lene Stokseth: 21 tanker for det 21. århundre

: KUNSTIG INTELLIGENS: Det mange tenker på som framtid, er ofte nåtid. Om ikke allerede fortid. Hva gjør vi?

Realisten Stanley Kubrick

: Han er en filmskaper som har betydd mye for mange av oss. I en verden som globalt teknifiseres og militariseres, er Kubrick stadig aktuell.

Kunstig intelligens eller menneskelige luner?

Hannah Fry: Hello World! How to be Human in the Age of the Machine

: Matematikeren Hannah Fry har utforsket den kunstige intelligensens tilkortkommenheter og muligheter. En fruktbar arbeidsdeling mellom maskin og menneske er mulig – og nødvendig, mener hun.

Kunstig idioti og naturlig intelligens

Harry Collins: Artifictional intelligence – Against Humanity’s surrender to Computers

: Den reelle faren med kunstig intelligens er at vi overgir oss til forstokkede byråkratmaskiner som ikke vet å bryte reglene.

Udødelighet og kunstig intelligens 

: Teknologiens kunstige intelligens (AI) antydes av flere som mer betydningsfull enn oppdagelsen av ilden og senere elektrisiteten. Så hva står vi nå overfor? 

Kunstig intelligens

: Totalitært? På Partnerforum i Oslo hørte vi at Orwell tok feil.

Maskinene kommer

Calum Chace: The Economic Singularity. Artificial Intelligence and the Death of Capitalism

: Myndigheter verden over må ta grep for å forhindre massearbeidsledighet og samfunnskollaps, mener Calum Chace.