Bestill høstutgaven her

kunstig intelligens

Å berge det som berges kan

Peter Dauvergne: AI in the Wild

TEKNOLOGI: Er kunstig intelligens og droner godt nytt for naturen og vern av planetens økosystemer?

Tiden har skiftet retning og kommer nå fra fremtiden

Armen Avanessian: Future Metaphysics

FILOSOFI: Vi er nå i fremtidens vold: Det viktigste i livet er stadig oftere noe som ikke har skjedd ennå. Filosofien må revurdere sine gamle metafysiske kategorier.

«Personlighetsforstyrrende markedsføring»

DOPAMINKAPITALISME: Er «friheten» alle verdsetter så høyt, faktisk illusorisk? I dag innhentes mer og mer informasjon om våre kropper, følelser, vaner og hjerner.

Oppmerksomt og tidløst nærvær

Ben Rivers: Now at Last

LANGSOM REISE: Dyr har ofte en nesten misunnelsesverdig evne til å finne sin plass i helheten. Hvorfor klarer ikke menneskene å gjøre det samme?

Det er vi som er farlige, ikke maskinene

Melanie Mitchell: Artificial Intelligence – A Guide for Thinking Humans

KUNSTIG INTELLIGENS: En datamaskin kan slå deg i sjakk, men strever med å se forskjell på katter og hunder. Betyr det at den ikke er intelligent?

Mennesket er som blomsten

James Lovelock: Novacene – The Coming of Age of Hyperintelligence

FREMTIDEN: Vi lever i en ny tidsalder, hvor den kunstige intelligens udvikler sig på egen hånd og bliver vores redning, ikke vor død. Det sker først lidt senere.

Økonomiske motiver kan ødelegge for kunstig intelligens

Stuart Russell: Human Compatible Artificial Intelligence and the Problem of Control

KI: Hva skjer hvis vi skaper noe som er mer intelligent enn oss selv, en maskin som kanskje gjør noe helt annet enn vi ønsker?

Det kommende teknologiske tiåret

: Vil økt kontroll eller overvåkning i dette tiåret etter hvert overlates mer til algoritmer som selv gjennomfører handlinger basert på såkalt «actionable intelligence»?

Å slippe den kunstige intelligensens demoner løs

Tonje Hessen Schei: iHUMAN

KUNSTIG INTELLIGENS: : Filmen trekker oss inn i et mørkt og fascinerende forskningsfelt. Men blir vi overbevist om at utviklingen av kunstig intelligens er utenfor vår kontroll?

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

En farlig transhumanisme

Nick Dyer-Witheford, Atle Mikkola Kjøsen,James Steinhoff: Inhuman Power – Artificial Intelligence and the Future of Capitalism

KUNSTIG INTELLIGENS: Nick Dyer-Whitford er en ringrev i kritiske studier av teknologi og kunstig intelligens. Han kritiserer også luksuskommunismen og de såkalte aksellerasjonistene.