Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

kunstig intelligens

Å berge det som berges kan

TEKNOLOGI:
Peter Dauvergne: AI in the Wild

Er kunstig intelligens og droner godt nytt for naturen og vern av planetens økosystemer?

Tiden har skiftet retning og kommer nå fra fremtiden

FILOSOFI:
Armen Avanessian: Future Metaphysics

Vi er nå i fremtidens vold: Det viktigste i livet er stadig oftere noe som ikke har skjedd ennå. Filosofien må revurdere sine gamle metafysiske kategorier.

«Personlighetsforstyrrende markedsføring»

DOPAMINKAPITALISME: :
Er «friheten» alle verdsetter så høyt, faktisk illusorisk? I dag innhentes mer og mer informasjon om våre kropper, følelser, vaner og hjerner.

Oppmerksomt og tidløst nærvær

LANGSOM REISE:
Ben Rivers: Now at Last

Dyr har ofte en nesten misunnelsesverdig evne til å finne sin plass i helheten. Hvorfor klarer ikke menneskene å gjøre det samme?

Det er vi som er farlige, ikke maskinene

KUNSTIG INTELLIGENS:
Melanie Mitchell: Artificial Intelligence – A Guide for Thinking Humans

En datamaskin kan slå deg i sjakk, men strever med å se forskjell på katter og hunder. Betyr det at den ikke er intelligent?

Mennesket er som blomsten

FREMTIDEN:
James Lovelock: Novacene – The Coming of Age of Hyperintelligence

Vi lever i en ny tidsalder, hvor den kunstige intelligens udvikler sig på egen hånd og bliver vores redning, ikke vor død. Det sker først lidt senere.

Økonomiske motiver kan ødelegge for kunstig intelligens

KI:
Stuart Russell: Human Compatible Artificial Intelligence and the Problem of Control

Hva skjer hvis vi skaper noe som er mer intelligent enn oss selv, en maskin som kanskje gjør noe helt annet enn vi ønsker?

Det kommende teknologiske tiåret

:
Vil økt kontroll eller overvåkning i dette tiåret etter hvert overlates mer til algoritmer som selv gjennomfører handlinger basert på såkalt «actionable intelligence»?

Å slippe den kunstige intelligensens demoner løs

KUNSTIG INTELLIGENS:
Tonje Hessen Schei: iHUMAN

: Filmen trekker oss inn i et mørkt og fascinerende forskningsfelt. Men blir vi overbevist om at utviklingen av kunstig intelligens er utenfor vår kontroll?

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: :
Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: :
Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

En farlig transhumanisme

KUNSTIG INTELLIGENS:
Nick Dyer-Witheford, Atle Mikkola Kjøsen,James Steinhoff: Inhuman Power – Artificial Intelligence and the Future of Capitalism

Nick Dyer-Whitford er en ringrev i kritiske studier av teknologi og kunstig intelligens. Han kritiserer også luksuskommunismen og de såkalte aksellerasjonistene.