Stikkord: kunstig intelligens

Gå inn i din tid - Hylland Eriksen

På vei inn i 20-tallet

AVISENS LEDER I NOVEMBER
kunstig intelligens

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

En farlig transhumanisme

KUNSTIG INTELLIGENS: Nick Dyer-Whitford er en ringrev i kritiske studier av teknologi og kunstig intelligens. Han kritiserer også luksuskommunismen og de såkalte aksellerasjonistene.

Den som kontrollerer nettet

DATALOVGIVNING: Verdens autokratier innfører nye internettlover for å hindre framveksten av «opprørske» grupper, som demokratibevegelser og menneskerettighetsorganisasjoner.

Livet med robotene i samtidens framtid

ROBOTENE OG OSS: Det mest forbløffende i denne dokumentaren er kontrasten mellom robotenes keitete tilkortkommenheter og tålmodigheten de mottas med av menneskene som trener dem.

Framtid til besvær

KUNSTIG INTELLIGENS: Det mange tenker på som framtid, er ofte nåtid. Om ikke allerede fortid. Hva gjør vi?

Realisten Stanley Kubrick

Han er en filmskaper som har betydd mye for mange av oss. I en verden som globalt teknifiseres og militariseres, er Kubrick stadig aktuell.
Bok Hello World

Kunstig intelligens eller menneskelige luner?

Matematikeren Hannah Fry har utforsket den kunstige intelligensens tilkortkommenheter og muligheter. En fruktbar arbeidsdeling mellom maskin og menneske er mulig – og nødvendig, mener hun.

Kunstig idioti og naturlig intelligens

Den reelle faren med kunstig intelligens er at vi overgir oss til forstokkede byråkratmaskiner som ikke vet å bryte reglene.

Udødelighet og kunstig intelligens 

Teknologiens kunstige intelligens (AI) antydes av flere som mer betydningsfull enn oppdagelsen av ilden og senere elektrisiteten. Så hva står vi nå overfor? 

Kunstig intelligens

Totalitært? På Partnerforum i Oslo hørte vi at Orwell tok feil.

Maskinene kommer

Myndigheter verden over må ta grep for å forhindre massearbeidsledighet og samfunnskollaps, mener Calum Chace.