Stikkord: kunstakademi

Over og til høyre, studentarbeider. Akademiet. Foto: Truls Lie

Tilblivelsen av akademiet i Ramallah

BILLEDKUNST: På okkuperte Vestbredden ble kunsten en form for kunnskap basert på forskning og fri kritisk ten-kning. En av grunnleggerne av kunstakademiet i Ramallah, forteller her hva som skjedde – støttet av Norge.