Bestill sommerutgaven her

kultur

Noen er mer usynlige enn andre


Binna Choi og Yolande van der Heide (red.): Konsept: Werker Collective (Rogier Delfos og Marc Roig Blesa) 365 Days of Invisible Work

Werker Collective har samlet 365 fotografier av arbeidet som ikke blir sett, og som foregår i hjemmet – eget eller andres.

Skjult hverdagsrasisme i Frankrike


Tania de Montaigne: L’assignation. Les Noirs n’existent pas

I det daglige ofrer vi stadig andres egenart, identitet og individ på gruppetilhørighetens alter, skriver den franske statsviteren Tania de Montaigne i ny bok.

Blodløs blodoverføring


Bessma Momani og Mark R. Hibben: What’s Wrong With the IMF and How To Fix It.

Når man skal hjelpe land økonomisk, er det ikke nok med omtanke og idealisme. Man må kjenne de enkelte landenes kultur, og vite hvor korrupsjonen sitter.

Vind, vann og fugler


Florence Williams: Nature Fix. Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative

I en stadig mer urban verden har Florence Williams satt seg fore å finne ut hva ulike sanseinntrykk gjør med vårt velvære. 

Norsk på tysk


Ebba Drolshagen: Gebrauchsanweisung für Norwegen

60 000 tyskere har latt seg underholde av en humoristisk norgesbok som ingen norsk forlag vil vite av.

Det frie ord – Sosialisme og frihet del III

:
Vi bringer her tredje og siste del av Jens Bjørneboes artikkelserie sosialisme og frihet