Bestill sommerutgaven her

krigsøkonomien

Krigsindustrien blir en stadig mer dominerende makt i samfunnet

ORIENTERING 12. JULI 1969: :
Det nære forholdet mellom det amerikanske forsvarsdepartementet og industrien er ikke av ny dato. Militærindustrikomplekset har vært en integrert del av amerikansk økonomi siden slutten av annen verdenskrig.