Bestill høstutgaven her

krigføring

Fra en krigsreporters synsvinkel

Hernan Zin: Dying to Tell

: Dying to Tell er et portrett av spanske krigsreportere, som gjenforteller følelsen av grøss knyttet til adrenalindrevet krigføring så vel som traumene krigen skaper.

Et skruppelløst imperium står for fall

Alfred W. McCoy: In the Shadows of the American Century. The Rise and Decline of U.S. Global Power

: I en ny bok samler Alfred W. McCoy sine analyser av USA som imperium. Han beskriver hvordan volden som utøves i periferien alltid vil følge med hjem.

Norge og krigen i Jemen

: Uten at folk i Norge er klar over det, godkjenner norske politikere salg av våpen og ammunisjon til undertrykkende diktaturer som systematisk dreper sivile i Jemen. 

30 år i fredens tjeneste

: Propaganda, manipulasjon og andre psykologiske virkemidler er uvurderlige både i krig og utenrikspolitiske strategier.

Norge låner milliardbeløp til diktaturer

: Egypt, Qatar og De forente arabiske emirater bomber sykehus, skoler og flyktningleirer i Jemen – og mottar lån fra Norge. 

Frykter boikott og utestengelse av Oljefondet

: Etiske retningslinjer for norske utlån kan bety trøbbel for Oljefondet.

Miljøet og militæret

: Militærvesenet er en miljøversting – likevel slipper det unna miljøregnskapet.