kontroll


Niels Bo Bojesen

Informasjonstotalitarisme

Selvstyrerett? Selskapene bak plattformer, smarttelefoner og tingenes internett sporer kontinuelig alle våre bevegelser. Med et digitalt fotavtrykk kan man bestemme en persons tilgang til kreditt, transport, sosiale tjenester eller helsevesen. Vi mister vår individuelle frihet og autonomi.

Menneskets verdi i det arbeidsløse samfunn

LIVET: Hvordan skal vi klare å leve et meningsfylt liv i en verden uten arbeid, der alt er automatisert og utdannelse ikke lenger fører til jobb?

Aung San Suu Kyis vekst og internasjonale fall

MYANMAR: Å omtale Myanmar som et militærdiktatur i 2019 er like provoserende som å hevde at keiseren går uten klær.

Ny-autoritær statsmakt med gode intensjoner

Reguleringer, anordninger og kontroll – en ny type statsmakt griper stadig mer inn i dagliglivet.  
video

Fra kjønn til kontroll

Det er ikke de vanlige kjønnsforskjellene (eller #MeToo) som diskuteres i Hva Helmer kunne sagt til Nora – og andre essays, skrevet av Dag Østerberg – nå utgitt posthumt på Gyldendal.

Nordmenns kommunikasjon skal masselagres

Det blåser opp til kamp om innføringen av den mest omfattende overvåkingsmetoden Norge har sett.

Ett år som månedsavis!

14. juli 2016 Kjære leser. Vi har nå vært månedsavis i ett år. Så hvem er vi? For Ny Tid er det ikke arrogant å reflektere litt...