Stikkord: kontroll

Ny-autoritær statsmakt med gode intensjoner

Reguleringer, anordninger og kontroll – en ny type statsmakt griper stadig mer inn i dagliglivet.  
video

Fra kjønn til kontroll

Det er ikke de vanlige kjønnsforskjellene (eller #MeToo) som diskuteres i Hva Helmer kunne sagt til Nora – og andre essays, skrevet av Dag Østerberg – nå utgitt posthumt på Gyldendal.

Nordmenns kommunikasjon skal masselagres

Det blåser opp til kamp om innføringen av den mest omfattende overvåkingsmetoden Norge har sett.