Bestill sommerutgaven her

kontrol

Hvordan kapitalistisk fremmedgørelse har antaget billedformen

MEDIESAMFUNDET:
Guy Debord: Det spektakulære samfund

En analyse af, hvorledes de menneskelige relationer, inklusive sproget, er blevet iscenesat. Her i en kølig elegance, hvad Debord selv kaldte «negationens stil».

Trumps rablende racistiske retorik

BIOPOLITIK:
Nikhil Pal Singh: Race and America’s Long War Forfatter

Må den offentlige forestilling om orden nødvendiggøre ekstrem vold mod bestemte befolkningsgrupper (indfødte, sorte, muslimer etc.)? Må 5000 fattige og forkomne migranter mødes af en mur og mobilisering af 15000 soldater?

Amok i Jerusalems gader

DRÆNGENE:
Joseph Cedar: Our Boys

Israelsk docu-drama tager hånd om den traumatiske bølge af vold og hævn, der førte til åben krig i sommeren 2014.