TAG

konsum

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.

Røttene reklamene utelater

Informativ og utvetydig film om klesindustriens moderne slavedrift, som står i grell kontrast til de glattpolerte reklamebildene vi konsumerer i takt med våre tomme og stadig skiftende behov.