Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Knut Vollebæk

Maskespillet i Kongo

POLITIKK: Halle Jørn Hanssen tar i denne kronikken utgangspunkt i sitt bidrag til den nye antologien Maskespillet i Kongo – om kampanjen for løslatelsen av Tjostolv Moland og Joshua French.

Litt krig, hvis det passer

Fredsnasjonen Norge viser hvor lemfeldig styrt våre «fredsbidrag» i verden er.