Bestill sommerutgaven her

klimaendringer

Fra øko-mareritt til historisk lettelse

JORDENS FREMTID:
Kim Stanley Robinson: The Ministry for the Future

I en skjellsettende ny kollektivroman kan vi lese om hvordan klimakrisen tilspisser seg og en ny økologisk verdensorden vokser frem.

«Det ville er ikke over. Lenge leve det ville!»

NATUR:
Paul Wapner: Is Wildness Over?

Forsøket på å kontrollere naturens villskap lokalt har skapt ukontrollerte effekter globalt. Må vi fremover finne oss i å fryse og svette mer, eller er sivilisasjonen langt villere?

«Vår eksistens er avhengig av at vi endrer våre vekst- og forbruksvaner»

FORANDRINGENES KVINNE: :
NY TID snakker denne gang med erfarne Sandrine Dixson-Declève om bærekraftig vekst og grønn utvikling. Hun er nå leder i EU-kommisjonens ekspertgruppe for forskning og innovasjon.

Politisk klima-omveltning

VENDEPUNKT:
Naomi Klein: On Fire – The Burning case for a Green New Deal

Naomi Klein framstår som troverdig når hun går inn for en total samfunnsomveltning – en rettferdighetskamp i klimaets navn.

Livsfarlig, komplisert og kostbart atomavfall

:
I 2019 finnes det 17 tonn høyaktivt atomavfall som skal ryddes og lagres i norsk natur. Det er et svært komplisert og miljøfarlig arbeid, som myndighetene har skjøvet foran seg i årevis.

Høyres grønne drøm


Venkat Sumantran, Charles Fine og David Gonsalvez: Faster, Smarter, Greener. The Future of the Car and Urban Mobility

I takt med klimaendringer og økende miljøkriser, erkjennes behovet for endringer. Spørsmålet er hva dette impliserer.

Aksept som resept


Per Espen Stoknes: Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming

Situasjonen ser ikke lovende ut, men pessimisme må vike for aksept og dernest handling.

Dokumentarer som vil forandre verden

:
Vi står overfor en ny bølge av dokumentarer som ikke nøyer seg med å vise frem virkeligheten. De vil skape reell sosial endring, langt utenfor de tradisjonelle visningsrommene.