Stikkord: klima

De georgiske hundene

Bli med til Georgia, hvor gatehundene blir servert is og ostebrød og får nødvendig medisinsk behandling i statlige dyreklinikker.

Gründere i ørkensol

Hvem skulle tro at Marokko er et foregangsland innen solenergi og satser stort på å nå ambisiøse klimamål?

California Dreaming?
(California Greenin’)

I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.
Taranto

Den døende byen

Taranto er kjent som byen ved de to hav og for sine verdensberømte olivener og muslinger. Men den italienske kystbyen er også blitt en av Europas mest forurensede byer.
klimakrise

Gi meg «68» tilbake

Kan 68-genet oppstå i ny form og danne grunnlag for utviklingen av et bærekraftig samfunn?
Grønnvasking

Keiserens grønne klær
(Die grüne Lüge)

Begrepet «grønnvasking» ble en del av språket vårt etter at økotenkning ble trendy, og stater og konserner skjønte at de kunne vaske skitne affærer med vakre løfter.

Vårt narrative hukommelsestap
(Being Salmon, Being Human)

Martin Lee Mueller har skrevet en usedvanlig bok med laksens liv og historie som omdreiningspunkt. Den må være blant de viktigste bøkene som er gitt ut på svært, svært lenge.

Høyres grønne drøm
(Faster, Smarter, Greener)

I takt med klimaendringer og økende miljøkriser, erkjennes behovet for endringer. Spørsmålet er hva dette impliserer.

Den ukjente historien om «det røde gullet»
(The Empire of Red Gold)

Med tomatpuré som utgangspunkt gir The Empire of Red Gold et utrolig innblikk i den globale økonomiens mekanismer og i produksjonsmetoder som inntil nå har vært ukjente. 

Grønne utopier
(Green Utopias)

Med et sosiologisk blikk på miljøutfordringene kombinert med eksempler hentet fra skjønnlitteratur og film åpnes interessante horisonter i ny britisk utgivelse.

Ingen flere røde granatepler

Vann har politiske og sikkerhetsmessige aspekter i Midtøsten, og fremtidige kriger i denne regionen vil handle om nettopp vannressurser.

Et kvinnelig forbilde

Nytt år, nye muligheter. For 17 år siden forlot britiske Charlotte Horton hjemlandet og dro til Italia, der hun har brukt tiden på å gjenoppbygge slottet Potentino. Vi snakker om en økologisk livsholdning og lokale tradisjoner, men også om demokrati og mikropolitikk.

Fred med Freud 

I et borgerkrigsherjet Syria fortsatte Rafah Nached sitt arbeid som psykoanalytiker. Det skulle koste henne dyrt.

Ny rapport: Omstilling er mulig, men vil koste

Nedtrapping av oljeindustrien kan bety stort tap av arbeidsplasser. En ny rapport regner på hva avvikling av fossilnæringen vil koste.

Kunst i kretsløp

Alger og poteter blir naturlige partnere på utstilling i industribyen Skien.

Sunt fett til stor skade

Den svært populære avokadoen blir forbundet med kjernesunne verdier. Er den virkelig så god som sitt rykte?

Skjebnetid for Parisavtalen

Kan vi fortsatt regne med USA? Hva gjelder uberegnelighet – ja.

Artenes forsvinnelse

Forskere har gjort mobilstrålingsfunn som burde gi oss alle dårlig nattesøvn.

Tyskland går i grønt

Hvordan har industrinasjonen Tyskland endt opp som en spydspiss innen fornybar energi?

Melankoli for lysere tider

Med markedsføringens logikk selger Per Espen Stoknes klimabudskapet til et publikum overmett på dystopier og varskurop.

Skånselløs klimavekkelse

Snarere enn å forgå av skam over skaden vi har påført miljøet, må vi våkne til en moden miljøbevissthet. 

Vegvesenet både best og verst i klassen

Statens vegvesen har det største klimafotavtrykket i statlig sektor, ifølge ny rapport. Oppfølgingen av miljøkrav hos underleverandører er for dårlig, mener varsler.

Hungersnød og klimaflukt

Hvordan skal verdenssamfunnet møte mennesker som flykter fordi landjorden deres er slukt av havet?

URANIUM FILMFESTIVAL. Av Hans-Georg Koehler, Berlin

Det er flere gode grunner til at Uranium-festivalen burde arrangeres i Norge. Men ikke med støtte fra Statoil.