Stikkord: klima

Førstehjelp for de siste mennesker
[Nietzsche’s Earth]

Der Nietzsche for 150 år siden gjorde seg til talsmann for en høytsvevende og profetisk geofilosofi, fortsetter Latour med en både poetisk og jordnær polemikk omkring klimaavtaler og planetens overordnede tilstand. 

Er Grunnlovens § 112 alvorlig ment?

I klimarettssaken som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten, er Besteforeldrenes klimaaksjon, som jeg representerer, partshjelper. Oslo tingretts dom i januar i år er et slag i ansiktet på dem som har sett bestemmelsen i Grunnlovens § 112 som et vern for viktige miljøinteresser. Dommen er påanket og kommer opp i lagmannsretten i november 2019. Uansett utfall, ender den nok i Høyesterett.

Deres velstand er basert på vår fattigdom
[HUMAN 2018]

Kenyanske Kisilu Musya går fra å være far og bonde i det globale sør til å reise verden rundt som aktivist i det globale nord i denne dokumentarfilmen av Julia Dahr.

Er nasjonalstaten ute av takt med verden?

Nasjonalstaten strever med å kontrollere klimautfordringer, internasjonal kriminalitet og epidemier, mens byene har mer politisk makt enn noensinne. Byer agerer der nasjonale myndigheter bare snakker.

Skal, kan, vil, bør og må
[Guardians of the Earth]

Klimatoppmøtene viser en verden der nyansene mellom bør, må og skal kan bety alt for forhandlingenes utkomme.

Drømmere søkes til verdens viktigste jobb
[How Soon Is Now]

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.

Aksept som resept
[Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming]

Situasjonen ser ikke lovende ut, men pessimisme må vike for aksept og dernest handling.

Gjør noe, da!

I oppveksten min hadde vi en lærebok i livreddende førstehjelp i bokhyllen hjemme. Boken bar tittelen «Gjør noe, da!»

Norge – egoistisk og prinsippløs

Regjeringen har satt fart på utlysningen av nye blokker for oljeleting i Barentshavet – i ren desperasjon etter å holde liv i en døende næring, mener Truls Gulowsen i Greenpeace.

Skjebnetid for Parisavtalen

Kan vi fortsatt regne med USA? Hva gjelder uberegnelighet – ja.

Skånselløs klimavekkelse

Snarere enn å forgå av skam over skaden vi har påført miljøet, må vi våkne til en moden miljøbevissthet. 

Vegvesenet både best og verst i klassen

Statens vegvesen har det største klimafotavtrykket i statlig sektor, ifølge ny rapport. Oppfølgingen av miljøkrav hos underleverandører er for dårlig, mener varsler.

Det offentlige velger bort klimaløsninger

Myndighetene kan velge klimavennlige løsninger når de kjøper varer og tjenester for 480 milliarder kroner årlig – men de gjør det ikke.

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel
[Earth in Human Hands]

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».

Den som brenner ned sin fars hus, arver asken
[Nowhere to Run]

Tittelen Nowhere to Run sier dessverre det meste om Nigerias miljøkrise. Filmen gir en nyttig introduksjon til den overveldende mengden miljøproblemer som plager denne delen av verden.

Fosfor –  Problemet med stor P

Fosfor er essensielt for alt liv på jorden, akkurat som oksygen og karbon. Problemet er at vi er i ferd med å gå tomme for nettopp fosfor – og det finnes ingen plan.

Olje-Norges behov for voksenopplæring

Den harmløse betegnelsen «23. konsesjonsrunde» har utløst et historisk søksmål mot den norske stat.

Utroverdig DiCaprio
[BEFORE THE FLOOD]

Melodramatisk musikk, National Geographic-stil og en Hollywood-kjendis er ikke nok til å lage en god dokumentar om klimaendringer.