Stikkord: klima

Er nasjonalstaten ute av takt med verden?

Nasjonalstaten strever med å kontrollere klimautfordringer, internasjonal kriminalitet og epidemier, mens byene har mer politisk makt enn noensinne. Byer agerer der nasjonale myndigheter bare snakker.

Guardians of the Earth

Klimatoppmøtene viser en verden der nyansene mellom bør, må og skal kan bety alt for forhandlingenes utkomme.

How Soon Is Now. From Personal Initiation to Global Transformation

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.

Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming

Situasjonen ser ikke lovende ut, men pessimisme må vike for aksept og dernest handling.

Gjør noe, da!

I oppveksten min hadde vi en lærebok i livreddende førstehjelp i bokhyllen hjemme. Boken bar tittelen «Gjør noe, da!»

Norge – egoistisk og prinsippløs

Regjeringen har satt fart på utlysningen av nye blokker for oljeleting i Barentshavet – i ren desperasjon etter å holde liv i en døende næring, mener Truls Gulowsen i Greenpeace.

Skjebnetid for Parisavtalen

Kan vi fortsatt regne med USA? Hva gjelder uberegnelighet – ja.

Skånselløs klimavekkelse

Snarere enn å forgå av skam over skaden vi har påført miljøet, må vi våkne til en moden miljøbevissthet. 

Vegvesenet både best og verst i klassen

Statens vegvesen har det største klimafotavtrykket i statlig sektor, ifølge ny rapport. Oppfølgingen av miljøkrav hos underleverandører er for dårlig, mener varsler.

Det offentlige velger bort klimaløsninger

Myndighetene kan velge klimavennlige løsninger når de kjøper varer og tjenester for 480 milliarder kroner årlig – men de gjør det ikke.

Earth in Human Hands – Shaping Our Planet’s Future

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».

Nowhere to Run.

Tittelen Nowhere to Run sier dessverre det meste om Nigerias miljøkrise. Filmen gir en nyttig introduksjon til den overveldende mengden miljøproblemer som plager denne delen av verden.

Fosfor –  Problemet med stor P

Fosfor er essensielt for alt liv på jorden, akkurat som oksygen og karbon. Problemet er at vi er i ferd med å gå tomme for nettopp fosfor – og det finnes ingen plan.

Olje-Norges behov for voksenopplæring

Den harmløse betegnelsen «23. konsesjonsrunde» har utløst et historisk søksmål mot den norske stat.

BEFORE THE FLOOD. 

Melodramatisk musikk, National Geographic-stil og en Hollywood-kjendis er ikke nok til å lage en god dokumentar om klimaendringer.