Stikkord: kjønnsidealer

Fra dystopi til feministisk utopia
(Bitch Doctrine)

Bitch Doctrine: Essays for Dissenting Adults beskriver vår dystopiske verden der kvinnekampen er viktigere enn noensinne. Pennys bok treffer min feministiske åre etter at jeg nylig har opplevd en livsomveltning.