kjønn


Født i feil bås

SEKSUALITET: I boken American Boys ser vi portretter av den transseksuelle virkeligheten, som bunner i samfunnets grunnleggende gale oppfattelse av kjønn og seksualitet.

Fiksjon eller virkelighet?

KJØNN: Asymmetry løfter fram fortellinger om kjønnsroller, nasjonalitet og makt og gir oss en uforglemmelig asymmetrisk opplevelse, i både form og innhold.

Et tredje juridisk kjønnsalternativ

Vi lever i et samfunn hvor mangfoldet blant oss mennesker er stort, også når det kommer til kjønn. Det finnes blant annet menn, kvinner og ikke-binære. 
video

Fra kjønn til kontroll

Det er ikke de vanlige kjønnsforskjellene (eller #MeToo) som diskuteres i Hva Helmer kunne sagt til Nora – og andre essays, skrevet av Dag Østerberg – nå utgitt posthumt på Gyldendal.

Squash, kjønnsidentitet, liv og død

Girl Unbound er en kompleks dokumentar om kjønn, idrett, Taliban, krig og dødstrusler.

Feministisk hverdagsmotstand 

Living a Feminist Life er en gnistrende håndbok i å praktisere feminisme i en verden med nye skillelinjer.

Å være forelsket i enten/eller

The Handmaid’s Tale bekrefter den liberale venstresidens verdensbilde, mens The Power utfordrer det.