Bestill høstutgaven her

kinesisk diaspora

Historisk migrasjon som utsiktspunkt til det moderne Kina

Shelly Chan: Diaspora’s Homeland. Modern China in the Age of Globalization

: 20 millioner kinesere udvandret i årene 1840 til 1940. Shelly Chan analyserer det moderne Kina i et diaspora-perspektiv og utvider vår forståelse af Kina og historien.

I Kinas skygger

Wang Gungwu: Home is Not Here

: Historikeren Wang Gungwu – kjent for studier av kinesiske samfunn – har skrevet sine memoarer om en oppvekst i Britisk Malaya i skyggen av det Kina det aldri ble mulig å vende tilbake til.